الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S100/27 شناور تکفاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
81,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
54,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
49,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
114,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
82,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
103,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
پمپ جت
حداقل سفارش  1 عدد
58,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
98,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,500,000 - 4,500,000 تومان
تاسیسات سناتور


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...