الکترو پمپ پنتاکس Pentax مدل 4S100/14 شناور تکفاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند‌مرحله‌ای شناور 4 اینچی است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
9,763,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,332,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,249,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
55,381,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,192,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,556,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,780,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,984,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,488,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,983,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,310,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,463,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,531,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
92,544,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3,036,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,966,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,616,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...