الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل INOX100 استیل

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ خودمکش می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
18,672,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
81,190,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,012,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,048,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,463,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
43,188,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,170,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,380,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,980,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,820,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,128,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,588,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...