الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CMT160 پروانه برنجی سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
70,860,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,948,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,650,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,640,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,660,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,312,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
50,808,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,850,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,730,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,540,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
67,884,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
42,060,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,528,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,620,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,520,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
195,756,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
83,952,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,661,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
45,957,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,468,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...