الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CMT100 پروانه نوریل سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
8,497,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
35,538,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,233,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,560,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
71,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,420,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,802,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,524,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,684,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
4,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,587,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,056,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,592,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...