الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CM65-160A مونوبلاک

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ های سانتریفیوژ افقی مونوبلاک است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
34,464,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
34,310,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,188,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,792,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
30,024,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,732,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
64,188,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
41,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,260,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,996,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,028,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,720,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,136,500 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...