الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CM210 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ تک‌پروانه می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
45,696,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,724,100 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,492,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,456,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
87,228,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,317,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,460,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,204,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
56,436,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,010,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,023,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,416,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,628,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,890,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
13,096,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,007,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
37,812,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...