الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CBT800 پروانه نوریل سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
8,949,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,012,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,824,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
227,378,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,252,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,956,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
19,266,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,312,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,791,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,724,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,008,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
50,590,100 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...