الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CBT600 پروانه نوریل سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
88,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
33,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
564,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18,100,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,700,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
32,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
101,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
26,800,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
28,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,900,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
54,400,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,500,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
98,300,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
36,100,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...