الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CBT600 پروانه برنجی سه فاز

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
23,956,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,192,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,592,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,964,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
7,017,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
38,088,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
175,932,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,791,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
8,316,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
290,556,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,710,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,576,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
27,708,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,144,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
69,280,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
63,449,500 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,492,100 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...