الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل CB210 پروانه برنجی

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ فشرده‌ی دوپروانه‌ای می‌باشند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
13,819,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,130,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
29,840,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,044,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
20,893,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,141,700 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,921,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
222,912,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
16,692,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
10,000,000 - 30,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1 عدد
65,280,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
17,580,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,810,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
392,234,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6,791,300 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
48,205,800 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
51,720,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...