الکتروپمپ پنتاکس Pentax مدل 5PES3/7G کفکش شناور فلوتردار

دسته بندی محصول:  پمپ

توقف تولید و فروش

از سری پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله ای شناور 5 اینچ می‌باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
12,350,900 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
22,140,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
15,348,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,854,400 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
21,040,600 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
31,870,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
14,784,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11,112,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
5,532,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23,328,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
24,790,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,600,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
39,576,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12,960,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,085,200 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
25,312,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
9,936,000 تومان
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
65,640,000 تومان
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...