الکتروموتور 3/4

دسته بندی محصول:  الکترو موتور جریان متناوب (AC)

توقف تولید و فروش

الکتروموتور کولر آبی الموطور المبرده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
20,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
17,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
32,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
51,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
28,400,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
700,000 - 1,700,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایتال موتورز
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,800,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
به اندیشی و فناوری فردا
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

در حال ارسال اطلاعات...