الکتروموتور سه فاز 3000 دور ضد جرقه

دسته بندی محصول:  الکترو موتور جریان متناوب (AC)

توقف تولید و فروش

الکتروموتور سه فاز 3000 دور ضد جرقه (T3)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیدر بین الملل
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,700,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
28,400,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
به اندیشی و فناوری فردا
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,800,000 تومان
کالای صنعتی آژاکس
حداقل سفارش  1
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
20,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
موتور جم البرز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
32,200,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
17,600,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
20,500,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
51,000,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...