الکتروموتورهای سه فاز 700 دور

دسته بندی محصول:  الکترو موتور جریان متناوب (AC)

توقف تولید و فروش

الکتروموتورهای سه فاز 700 دور 8 پل

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
15,160,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیدر بین الملل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
43,800,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
موتور درایو
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
موتور جم البرز
حداقل سفارش  1
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایران صنعت
حداقل سفارش  1
100,000 - 20,000,000 تومان
الکتروبرنا
حداقل سفارش  1
17,560,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
به اندیشی و فناوری فردا
حداقل سفارش  1
24,470,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
27,700,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 60,000,000 تومان
ابزار صنعتی عزیزیان
حداقل سفارش  1
17,160,000 تومان
مهندسی آلارد صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...