المنت عدسی دار

Control element ПД-51

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   450,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
برای نظارت بر کارایی مدار و میزان گرم شدن دوشاخه های سیستم گرمایش موتور تراکتور طراحی شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,300,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
4,000,000 - 5,000,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
890,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
927,840 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 3,000,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
394,810 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 4,700,000 تومان
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی پیمان الکتریک
حداقل سفارش  1
10,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
176,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,172,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,332,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,984,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,286,000 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
115,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...