الماس تراشکاری تگوتک DCMT 11T304-FG TT9225 TaeguTec

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

قیمت:   80,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
الماس تراشکاری تگوتک DCMT 11T304-FG TT9225 TaeguTec

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,800,000 تومان
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  3 عدد
850 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برس صنعت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  10 عدد
470 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
650,000 - 700,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
89,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  5 عدد
48,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  3 عدد
30,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 350,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  50 عدد
260 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 - 625,000 تومان
ابزار تاسیسات


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
67,500 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
82,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
95,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
100,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
175,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...