افزودنی مقاومت به ضربه ADDITIVE IMPACT MODIFIER محصول هلند ARKEMA

دسته بندی محصول:  سایر مواد اولیه پلاستیکی

قیمت:   50,000 - 150,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
افزودنی مقاومت به ضربه ADDITIVE IMPACT MODIFIER محصول هلند ARKEMA

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
23,000 - 29,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
28,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  2500
توقف تولید و فروش
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  20
18,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
کیهان شیمی پویان
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  2500
توقف تولید و فروش
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  2500
توقف تولید و فروش
مواد اولیه پلاستیک - پلاستو ایران
حداقل سفارش  20
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
80,000 - 95,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
60,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
60,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  25
65,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  1
50,000 - 850,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25
50,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25
35,000 - 55,000 تومان
حداقل سفارش  25
40,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...