افزودنی خوراکی داتم (DATEM (E472e

دسته بندی محصول:  افزودنی های خوراکی

توقف تولید و فروش

دی استیل تارتاریک اسید استر منوگلیسرید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  20 کارتون
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتون
1,000 - 100,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  25 کارتون
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتون
18,500 - 19,500 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
داینمیک ایران
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  25 کارتون
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
قداست خلیج فارس (Qedasat Khalij Fars Company)
حداقل سفارش  25 کارتون
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کیمیا شیمی
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
کوروش ایرانیان
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
پارس بهبود آسیا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتون
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...