افزودنی بافت دهی رنگ پودری

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

افزودنی بافت دهی رنگ پودری (چرمی کننده ، چکشی کننده) مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری بافت دهنده پوست ماری و کروکودیلی و غیره ارائه توسط شرکت شیمی پوشش کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 - 250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
252,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
890,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...