افزودنی بافت دهی رنگ پودری

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

افزودنی بافت دهی رنگ پودری (چرمی کننده ، چکشی کننده) مناسب برای انواع پایه های رنگهای پودری بافت دهنده پوست ماری و کروکودیلی و غیره ارائه توسط شرکت شیمی پوشش کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,950,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
199,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
104,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
126,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
154,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
183,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...