اسید نیتریک 65% 100443 مرک

Nitric acid 65% 100443 merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   187,200 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اسید نیتریک 65% 100443 مرکNitric acid 65% 100443 merckاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
180 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
320 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
185,600 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
106,300 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
187,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
169,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
160,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
108,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
136,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
131,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
158,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
182,600 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
160,600 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
157,500 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
102,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
155,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
146,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
152,400 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
169,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...