اسید سیتریک (جوهرلیمو) اکسین شیمی

Citric acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که هم در لیموترش و هم پرتقال وجود دارداین اسید توسط دانشمند ایرانی جابر بن حیان کشف گردید این محصول در شرکت اکسین شیمی در کیسه ای 25 کیلویی عرضه میگرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
121,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
162,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
104,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
140,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
155,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
97,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
141,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
156,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
128,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
160,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
213,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  330 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...