اسید سیتریک (جوهرلیمو) اکسین شیمی

Citric acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که هم در لیموترش و هم پرتقال وجود دارداین اسید توسط دانشمند ایرانی جابر بن حیان کشف گردید این محصول در شرکت اکسین شیمی در کیسه ای 25 کیلویی عرضه میگرد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
280,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
450,000 - 550,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
900,000 - 1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
139,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
36,000 - 40,000 تومان
کیمیا کوثر خلیج فارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
182,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...