اسید بوریک 100165 مرک

Boric acid 100165 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   137,500 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اسید بوریک 100165 مرک Boric acid 100165 Merck

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
320 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200
9,000 - 10,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
42,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
650 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
102,600 تومان
حداقل سفارش  1
153,200 تومان
حداقل سفارش  1
115,200 تومان
حداقل سفارش  1
149,000 تومان
حداقل سفارش  1
101,200 تومان
حداقل سفارش  1
141,500 تومان
حداقل سفارش  1
137,000 تومان
حداقل سفارش  1
165,000 تومان
حداقل سفارش  1
147,200 تومان
حداقل سفارش  1
137,200 تومان
حداقل سفارش  1
153,400 تومان
حداقل سفارش  1
108,400 تومان
حداقل سفارش  1
185,300 تومان
حداقل سفارش  1
138,300 تومان
حداقل سفارش  1
109,600 تومان
حداقل سفارش  1
169,600 تومان
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
حداقل سفارش  1
161,600 تومان


در حال ارسال اطلاعات...