اسید اگزالیک 25 کیلویی

(Oxalic acid (C2H2O4

دسته بندی محصول:  سایر محصولات کشاورزی

قیمت:   29,000 - 30,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
سید اگزالیک چیست؟ Oxalic acid از خانواده ی دی کربوکسیلیک اسیدها است که به نام اتاندیونیک اسید نیز شناخته می شود. این ماده در زنبورداری کاربرد دارد و در از بین بردن کنه واروا نیز مورد استفاده میباشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
450,000 تومان
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
صنایع کارتن پلاست نفیس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
480,000 تومان
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
43,000 تومان
هنر طبیعت سگال
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گلباران سبز گیلان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی معینی بورس محصولات عطاری


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
120,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
10,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
100,000 - 105,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
32,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
42,000 - 43,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...