اسید اولئیک (امگا9) در دو نوع گیاهی و حیوانی

oleic acid

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

امگا9 اسید چربی با پیوند غیر اشباح وچگالی 0/895 می باشد دمای ذوب اسید اولئیک 286 و دارای دو نوع گیاهی و حیوانی است. در حقیقت نام اولوئیک از زیتون گرفته میشود. شرکت اکسین شیمی توس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
118,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
250,000 - 450,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
152,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
119,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
161,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...