اسپیسر پلیت بار - Platebar

دسته بندی محصول:  سایر مصالح بنایی

توقف تولید و فروش

پلیت بار، یک فاصله نگهدار با کف پهن(سطح مقطع زیاد) است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  6
550,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
50,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
11,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
18,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
110,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  5
180,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
7,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10
20,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...