اسپیسر هارد فیکس (Hard fix)

دسته بندی محصول:  سایر مصالح ساختمانی پلاستیکی

توقف تولید و فروش

اسپیسر سنگین هارد فیکس مناسب ترین قطعه برای استفاده در انواع کف سنگین و پر تراکم مانند فوندانسیون ، شناژ ، پوترها و کف های سنگین می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2000 قطعه
1,500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 قطعه
350 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 قطعه
280 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
8 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
6 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
120 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
2 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 قطعه
280 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
2,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
3,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
500 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  2000 قطعه
43 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
147,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 قطعه
147,000 تومان
بازرگانی متین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بازرگانی متین
حداقل سفارش  2000 قطعه
30 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1000 قطعه
250 تومان
ساغر گستر هستی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...