اسپیسرکفی سوپرگریپ pozzolan

دسته بندی محصول:  سازه بتنی

توقف تولید و فروش

اسپیسرکفی سوپرگریپ pozzolan فاصله نگهدارهای سوپرگرفیپ برای شبکه‌هایی مانند فونداسیون، پوتر و کف‌سازی‌ها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران
حداقل سفارش  5 بسته
3,570,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  5 بسته
2,580,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5 بسته
6,800,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5 بسته
6,750,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  5 بسته
6,750,000 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه توسعه فناوریهای نوین
حداقل سفارش  5 بسته
0 تومان
انرژیسازان نوین پارک سینا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...