اسپکتروفتومتر LAMBDA 850+ کمپانی Perkin Elmer آمریکا

Perkin Elmer LAMBDA 850+ Laboratory Spectrophotometer

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   80,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پشتیبانی از محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
130,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
436,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
549,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
15,210 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
250,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
205,600 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,355 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
62,865 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
53,580 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
205,600 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
258,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
272,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
21,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
44,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
24,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...