اسپکتروفتومتر LAMBDA 265 کمپانی Perkin Elmer آمریکا

Perkin Elmer LAMBDA 265 Laboratory Spectrophotometer

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   65,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پشتیبانی از محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
2,600,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
450,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
5,500,000 - 9,600,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
28,510 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  20
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
244,200 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
12,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
388,500 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
100,000,000 تومان
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
428,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
398,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...