اسپکتروفتومتر دو پرتویی jenway

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات

توقف تولید و فروش

Double Beam SPECTROPHOTOMETER 6800 ` اسپکتروفتومتر دو پرتویی ساخت کمپانی JENWAY انگلستان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
300,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
300,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
700,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
950,000 - 1,100,000 تومان
پارس یدک
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
65,000 - 70,000 تومان
پارس یدک
حداقل سفارش  1
600,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
300,000 - 330,000 تومان
پارس یدک
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
700,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
1,000 تومان
تندر ماشین
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
همگامان صنعت ایرسا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...