اسپری ضد عفونی کننده دست و سطوح آتی 500 میل

Hand and surface disinfectant solution

دسته بندی محصول:  داروی ضدعفونی کننده

قیمت:   30,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
اسپری ضد عفونی کننده دست و سطوح آتی حجم 500 میل عرضه شده توسط فروشگاه خندان


محصولات مشابه

حداقل سفارش  5 عدد
60,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
90,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
24,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
75,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
74,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  12 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
آریان کهن
حداقل سفارش  24 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  5 عدد
73,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام
حداقل سفارش  1 عدد
64,200 تومان
تجهیز گستر شریف
حداقل سفارش  5 عدد
125,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
68,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  12 عدد
77,000 تومان
تجهیز طب سپنتا
حداقل سفارش  5 عدد
28,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  5 عدد
26,000 تومان
ایمن بهدار هیرکان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
داروسازی کیمیافام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 عدد
35,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
430,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  6 عدد
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
38,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
485,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
22,500 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
5,100 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
110,000 تومان
حداقل سفارش  18 عدد
27,500 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
26,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
37,000 تومان
حداقل سفارش  12 عدد
19,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...