استیک اسید شیمیایی آزمایشگاهی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   500,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش 1استیک اسید و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
212,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
124,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
98,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,900,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,000,000 - 1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  2
800,000 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  5
1,300,000 - 1,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,000,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 1,800,000 تومان
حداقل سفارش  500
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,600,000 تومان
حداقل سفارش  500
1,050,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,000,000 - 1,100,000 تومان
حداقل سفارش  100
2,900,000 - 3,300,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,000,000 - 1,300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...