استون مرک 100014-acetone

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
فروش استون مرک.1لیتری 2/5 لیتری و 20 لیتری با کد 100014 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Acetone chemical formula CH₃COCH₃, molar mass 58.08 g/mol and CAS No. 67-64-1.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
230,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
106,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
158,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
155,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
170,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
135,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
75,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
149,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
122,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
129,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 ليتر
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  50 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
4 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...