استوانه ارتجاعی پلی یورتان

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   35,000 - 170,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
استفاده از مواد پلی یورتان EVA طبق استاندارد دارای شبرنگ استاندارد گلاس بید دار دارای آنتی یووی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  300
2,000 - 5,000 تومان
هومن شیمی فام
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
580,000 - 650,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10
180,000 - 220,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
580,000 - 620,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 2,000,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
120,000 - 140,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1
140,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  10
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  50
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  10
190,000 - 230,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  4
65,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  1
40,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  12
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,280,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  5
25,000 - 30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...