استوانه ارتجاعی پلی یورتان

دسته بندی محصول:  موانع ترافیکی

قیمت:   35,000 - 250,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
استفاده از مواد پلی یورتان EVA طبق استاندارد دارای شبرنگ استاندارد گلاس بید دار دارای آنتی یووی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بورس ایمنی و آتشنشانی افشار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
ایمن ترافیک کالا
حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
90,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
120,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
230,000 - 280,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1
200,000 - 250,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  12
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10
27,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  1
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  10
350,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  50
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...