استرانسیوم کربنات 289833 سیگما

Strontium carbonate 289833 sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   169,200 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
استرانسیوم کربنات 289833 سیگماStrontium carbonate 289833 sigmaاین محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
3 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
130,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 بسته
170 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10 بسته
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  25 بسته
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
104,600 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
181,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
190,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
123,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
122,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
125,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
152,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
116,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
130,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
148,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
153,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
169,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
158,400 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,300 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
184,200 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
120,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...