استامید ید 804744 مرک

Iodoacetamide 804744 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   125,500 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
استامید ید 804744 مرک Iodoacetamide 804744 Merck

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  25
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  25
18,000 - 23,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
160,400 تومان
حداقل سفارش  1
180,300 تومان
حداقل سفارش  1
116,300 تومان
حداقل سفارش  1
135,300 تومان
حداقل سفارش  1
155,300 تومان
حداقل سفارش  1
181,300 تومان
حداقل سفارش  1
191,300 تومان
حداقل سفارش  1
101,400 تومان
حداقل سفارش  1
153,400 تومان
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
حداقل سفارش  1
155,500 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
162,600 تومان
حداقل سفارش  1
181,600 تومان
حداقل سفارش  1
182,600 تومان
حداقل سفارش  1
102,600 تومان
حداقل سفارش  1
154,500 تومان
حداقل سفارش  1
167,200 تومان
حداقل سفارش  1
137,200 تومان
حداقل سفارش  1
114,300 تومان


در حال ارسال اطلاعات...