استئارات فلزی (Metallic stearate)

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   19,000 - 29,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
استئارات فلزی (Metallic stearate) روان کننده های پیشرو شیمی به صورت پوردی سفید نرم به صورت سبک و سنگین می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
115,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
189,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
135,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,200,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
132,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
147,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
300,000 - 700,000 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
185,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
151,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
149,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
195,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
8,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
18,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
50,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
8,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
15,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,000 - 23,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
19,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
15,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
23,000 - 29,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...