ارت باس (اتصالات ارتینگ)

دسته بندی محصول:  سایر لوازم الکترونیکی مصرفی

توقف تولید و فروش

ارت باس استوانه ای جنس اتصالات: فولاد ضد زنگ. ارت باس برای ایجاد یک نقطه زمین بر روی ساختار فولادی طراحی شده است. ارت باس تخت به طریق زمین کردن یا از طریق یک صفحه ارت در محل جوش داده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
آوا رسام
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
کسب و کار الکترونیک رابین
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
153,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی ستاره کیش
حداقل سفارش  1 عدد
570,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
بازرگانی ستاره کیش
حداقل سفارش  1 عدد
36,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 100,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
خدمات مهندسی آسایش
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 عدد
1,700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فروشگاه ماه رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تکنو برق ایده آل


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
270,000 - 1,470,000 تومان
حداقل سفارش  15 عدد
33,000 تومان
حداقل سفارش  15 عدد
290,000 تومان
حداقل سفارش  25 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  30 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
69,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
64,000 - 214,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
305,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...