ادتیو کنترل کننده شارژ رنگ پودری

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ادتیو کنترل کننده شارژ رنگ پودری ، تنظیم کننده رسانایی رنگ پودری در کیسه های 25 کیلویی که مشکل زردی رنگ ندارد و حاوی هیچ نوع کاتالیستی نمی باشد ارائه محصول توسط شرکت شیمی پوشش کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
50,000 - 91,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
156,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,520,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...