ادتیو کنترل کننده شارژ رنگ پودری

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

ادتیو کنترل کننده شارژ رنگ پودری ، تنظیم کننده رسانایی رنگ پودری در کیسه های 25 کیلویی که مشکل زردی رنگ ندارد و حاوی هیچ نوع کاتالیستی نمی باشد ارائه محصول توسط شرکت شیمی پوشش کالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
127,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
171,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
138,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
155,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
190,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
193,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
92,000 - 96,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
137,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
650 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
44 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...