ادتا دو سدیم (اتیلن آمین تترا استیک اسید)

EDTA 2 NA

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   70,000 - 75,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
برای افزایش انحلال ترکیبات آهکی در آب بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
133,920 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,776 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,776 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
80,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
6,200 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
48,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
113,736 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
125,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
17,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,500 - 17,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
200,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
163,308 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
89,436 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  50 کیلوگرم
120,000 - 130,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,500 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
10,000 - 12,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
18,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
100,000 - 105,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
29,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
9,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
32,000 - 35,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
85,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
42,000 - 43,500 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...