ادتا دو سدیم (اتیلن آمین تترا استیک اسید)

EDTA 2 NA

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

قیمت:   45,000 - 47,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
برای افزایش انحلال ترکیبات آهکی در آب بکار می رود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,500 - 17,000 تومان
علمی سازان پاسارگاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
13,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
14,200 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
169,896 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
301,000 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 100,000,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
12,000 - 15,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  185 کیلوگرم
8,500 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
23,000 - 25,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
40,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  180 کیلوگرم
8,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
5,000 - 9,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
3,500 - 4,500 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
30,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  160 کیلوگرم
35,000 - 38,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
65,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
25,000 - 27,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
60,000 - 70,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...