احیا کننده چاه ارت (Earthpat)

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

قیمت:   100,000 - 200,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
احیا کننده چاه ارت (Earthpat) مایعی موثر در بهبود مقاومت چاه ارت استو در گالن های 20 لیتری توسط شرکت انرژی الکترونیک ایران قابل ارائه می باشد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
8,334,900 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
11,481,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
2,183,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
200,000 - 300,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 ليتر
6,085,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
2,585,500 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
4,181,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
2,683,800 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
4,112,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
3,969,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
6,313,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
5,471,600 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
6,040,400 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
100,000 - 200,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 ليتر
900,000 - 3,000,000 تومان
توسعه فنون آتیه
حداقل سفارش  1 ليتر
3,402,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 ليتر
2,608,200 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 99,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
15,000,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
200,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,010,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
14,110,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
3,410,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
51,110,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
99,100,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
301,000 - 600,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
410,000 - 100,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...