اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ساختمان

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ساختمان ، اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ ،شرکت فنی مهندسی بنیان صنعت پارس مجری طرحهای پیشرو در زمینه فروش و طراحی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
575,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
520,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
585,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
1,050,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
730,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
575,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
115,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
595,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
585,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
595,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
300,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
330,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
45,000 تومان
پویا صنعت ماهر


در حال ارسال اطلاعات...