اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ساختمان

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

توقف تولید و فروش

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و ساختمان ، اجرای سیستم های کنترل و مانیتورینگ ،شرکت فنی مهندسی بنیان صنعت پارس مجری طرحهای پیشرو در زمینه فروش و طراحی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
255,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
805,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
1,045,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
730,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
790,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
301,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
1,045,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
301,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
1,444,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
805,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
818,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
682,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
1,045,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
780,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
301,000 - 600,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
375,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
پویا صنعت ماهر


در حال ارسال اطلاعات...