اجرای نمای سرامیک خشک پرسلانی

دسته بندی محصول:  سایر خدمات ساخت و ساز و مشاوره املاک

توقف تولید و فروش

اجرای نمای سرامیک خشک پرسلانی مشاوره ، طراحی ، تهیه و اجرای نمای سرامیک خشک پرسلانی با روش اجرای کلیپس استیل آشکار (visible) به همراه خدمات مهندسی مربوطه شامل تهیه ازبیلت و نقشه های شاپ دراوینگ


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25 قطعه
19,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی مشاور هوراد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  10 قطعه
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  200 قطعه
توقف تولید و فروش
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  50 قطعه
90,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  5 قطعه
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی مشاور هوراد
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  90 قطعه
17,000 - 19,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
480,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  50 قطعه
100,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مهندسی مشاور هوراد
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
بهراک درب آریا
حداقل سفارش  10 قطعه
350,000 تومان
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...