اجرای سقف کاذب گریلیوم

دسته بندی محصول:  پوشش سقف

توقف تولید و فروش

اجرای سقف کاذب گریلیوم فروش سقف کاذب آلومینیومی گریلیوم با عرض ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ میلیمتر ارتفاع ۴۸ ، ۵۰ ، ۵۶ و ۹۰ میلیمتر به صورت استاندارد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آسمانه پارس
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  100 قطعه
800,000 - 1,200,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  40 قطعه
180,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  200 قطعه
250,000 - 400,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  200 قطعه
320,000 - 350,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
معماری و دکوراسیون داخلی نوژا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آبراک طرح
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مکان آرا
حداقل سفارش  100 قطعه
120,000 - 150,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  112 قطعه
توقف تولید و فروش
سروش پاکان گیتی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
110,000 - 160,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...