اتصال قابل پیاده کردن نوع F2

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

هنـگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل های خود، با استفاده از اتصالات قابل پیاده کردن فضای مناسـب کاری در اختیار قرار می گیرد،

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
450 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
55,000 - 600,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1
3,000 - 252,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1
400 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
45,000 - 60,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
700 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
21,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
120 - 10,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
700 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
5,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
500 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...