اتصال فلنج آداپتور

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

فلنج آداپتور برای ایجاد اتصال بین لوله های سر صاف به شیرآلات و اتصالات فلنجی به کار می رود. این محصول قابل نصب به انواع (PVC, PE,GRP، آزبست ، فولادی و ... ) می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
23,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
1,300 - 126,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
63,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
35,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
40,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
710 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
600 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
270,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
16,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
70,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
4,100 - 250,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
810 - 610,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
320 - 210,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...