اتصال آکاردئونی یونیورسال با مهارهای سرتاسری

دسته بندی محصول:  سایر قطعات مکانیکی

توقف تولید و فروش

D N : 25 - 3600 mm اتصال آکاردئونی یونیورسال با مهارهای سرتاسری PN : 6- 40 bar

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تک روژان الماس خوزستان
حداقل سفارش  1
80,000 تومان
گروه ریخته گری آلیش ( ذوب ریزان قدیم نایب )
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 32,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1
20,500,000 - 22,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1
139,302,000 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لوله گالوانیزه روی پوشان قزوین
حداقل سفارش  1
130,000 - 200,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پوریا دنده
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توچال تهویه ایرانیان
حداقل سفارش  1
34,502,424 تومان
پاریزان صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
150,000 - 195,000 تومان
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
150,000 - 250,000 تومان
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 15,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1
10,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1
6,200,000 تومان
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...