اتصالات قابل انبساط

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

اتصالات قابل انبساط ساخت شرکت نهرآب گستر اشتهارد ازنوع کشویی با سطوح لغزنده از جنس استنلس استیل می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
27,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
600 - 510,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
6,000 - 515,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,500 - 25,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
38,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
17,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
81,000 - 6,100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
1,000 - 315,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
230,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
610 - 420,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
34,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
18,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
23,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
630,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
680,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
550 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...