اتصالات قابل انبساط

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

اتصالات قابل انبساط ساخت شرکت نهرآب گستر اشتهارد ازنوع کشویی با سطوح لغزنده از جنس استنلس استیل می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
450 - 410,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
9,000 - 100,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
350 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
550 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
550 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
50,000 - 4,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
450 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
2,500 - 25,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1
550 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1
250 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1
70,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
4,500 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1
250 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...