اتصالات بدون درز آلیاژی WP22

دسته بندی محصول:  قطعات و اتصالات لوله کشی

توقف تولید و فروش

انواع اتصالات : زانو ، سه راه ، تبدیل ، مهره ماسوره ، بوشن ، نیپل ، مغزی و اتصالات خاص سفارشی نوع اتصال : به صورت جوشی ، ساکت ، دنده در الیاژهای مختلف فولادی ، استیل ،کربن استیل  و الیاژهای خاص

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
600 - 550,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 400,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
700 - 600,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نهرآب گستر اشتهارد
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 200,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
100 - 1,500 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 300,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
6,000 - 50,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
700 - 6,000,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
700 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
55,000 - 600,000 تومان
تاسیسات سناتور
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
فولاد صنعت صانعی
حداقل سفارش  1 عدد
600 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 عدد
650 - 500,000 تومان
تجهیز آنلاین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...